על תוכנית הכשרה

המסר העיקרי: too much to loose

תהליך הכשרת עובד חדש הוא המשך טבעי של תהליך הגיוס. לא פעם חווים עובדים נפילה גדולה בין השלב בו "מכרו" להם את התפקיד בחברת ההשמה או במשרדה של מנהל/ת הגיוס ובין השלב שהם מחכים נואשות לזמן הפנוי של מי שמעביר להם את החפיפה. בהיעדר קשר רגשי משמעותי לארגון החדש, חלק מהמועמדים נושרים בשלב הזה. תפקידה של תוכנית ההכשרה למלא את המעבר הזה בתוכן בכדי למנוע נשירה ובזבוז של כל המשאבים שהושקעו עד כה בגיוס המועמד.

אז מה עושים?

כותבים את התוכנית. תוכנית כתובה מחייבת את הארגון ונותנת הרגשה של ביטחון וסדר לעובד שמתחיל. בצורה כזו הוא מקבל מושג ראשוני על האנשים איתם יעבוד, רשימת הנושאים שיידרש להם ומרגיש את המאמץ שמשקיע הארגון בהכשרתו. הדבר מעלה מוטיבציה ללמידה ומקטין את תחושת הזרות ואי הודאות.

להסתכל מעיניו של העובד החדש

חשוב להימנע מלייצר מצבים בינאישיים מיותרים שייגבו מחיר מאוחר יותר. למשל, לתת למנהל ללמוד את כל התפקיד מכפיף ישיר. למידה מסוג זה מייצרת אי נוחות ארגונית ואתגר נוסף למנהל החדש שצריך להפוך את היוצרות מתלמיד למנהל בזמן קצר. קושי נוסף יכול להיווצר כאשר החונך הוא מנהל מאד עמוס שאין לו זמן פנוי להכשיר והעובד החדש מרגיש שהוא נטל. יש מגבלה גם בהכשרה של עובד חדש על ידי העובד שמסיים את העבודה ומרגיש רגשות שליליים כלפי הארגון. אלו הן רק חלק מהדוגמאות של מצבים שכדאי להימנע מהם או לנהל אותם בקפידה.

תוכנית החלוקה

תהליך ההכשרה הוא מתיש הן למי שמלמד והן למי שלומד. חשוב לחלק את נושאי הלימוד בין מספר גדול של עובדים ולאפשר בכך לעובד החדש היכרות עם בעלי תפקידים שונים בארגון בעלי זוויות ראייה שונות ותחילת בניית מימשקי עבודה נכונים. חשוב לכבד את ההיררכיה הארגונית בדרך בניית תוכנית ההכשרה.

"אבא" אחד

כמו בכל תהליך חשוב שיהיה לו "אבא". מישהו שמרכז את התהליך, שעוקב אחר ההתקדמות, שמוודא שאין עומס יתר או לחילופין יותר מידי "חורים" ובזבוזי זמן. מישהו שבודק שיש את כל העזרים הטכניים עבור כל יחידת לימוד ושמטפל בבלת"מים שנוצרים עקב היעדרות של מי מהמדריכים או עקב אילוצים אחרים. אותו אדם צריך להיות בעל ראייה רחבה של הארגון, יכולת "למשוך בחוטים" ולהזיז את הלו"ז של המדריכים בהתאם לצרכים. תפקידו גם לנהל את הפתיחה או הסיום של רוב ימי ההדרכה.

משוב ובקרה

חשוב לוודא את האפקטיביות של ההדרכה ולייצר מנגנון יומי המוודא מה העובד החדש לקח מהתהליך ולאפשר חזרה על חומר שלא נרכש. כל זאת ללא יצירת לחץ מיותר על העובד. ניתן לעשות זאת על ידי שאלוני משוב, שיחת סיכום מובנה בסוף או תחילת יום, משחק קליל המרכז את המידע או שאלון ממוחשב כל זאת כמובן לפי אופיו של היום וסוג החומר הנלמד בו.

Posted in חומר למחשבה.