all-sהארגון שלך גדל והגיע הזמן להקים מחלקת משאבי אנוש?

אני מביאה איתי ניסיון מוכח ומוצלח בייזום והקמת מערך משאבי אנוש בחברות קטנות ובינוניות.

התפיסה כי תפקיד מחלקת משאבי האנוש לתמוך בהשגת היעדים העסקיים של הארגון עומדת בבסיס בניית התשתית הראשונית של מחלקת משאבי האנוש בכל ארגון ומכאן שדרך הקמת המחלקה שונה בין ארגון לארגון.

לדוגמא, בחברות קטנות שנמצאות בצמיחה מהירה ואין בהן עדיין מחלקת משאבי אנוש ניתן לצמצם עלויות בתהליך הגיוס באמצעות דיוק הגדרות תפקיד, גיוס עצמי וצמצום שימוש בחברות השמה. כמו כן ניתן להגדיל את התפוקה באמצעות חניכת מנהלים (רלוונטי במיוחד לעובדי start up שעד כה לא נדרשו לנהל כפיפים).

בחברות ותיקות שעדיין אין בהן מחלקת משאבי אנוש ניתן להגדיל את התפוקה בעזרת כלים שקשורים בהזדהות ומוטיבציה, יצירת הזדהות של העובדים עם מטרות הארגון, תרגום המטרות לתוכניות עבודה אישיות, יישום מדיניות של תגמול על פי ביצוע, בניית מערך הדרכות אפקטיבי ויצירת מנגנוני תקשורת פנים ארגוניים.

הידע, המיומנות והמוטיבציה שלי יאפשרו לי להקים עבורך מערך משאבי אנוש מקצועי ויעיל המתאים בדיוק לצרכי הארגון שלך.

ראה תחומי ההתמחות שלי וכלי העבודה העיקריים להשגת תוצאות מצוינות.