תגמול

"אין זה די להיות עסוק; גם הנמלים עסוקות. השאלה היא – במה אתה עסוק."

הנרי דיוויד תורו

בניגוד למשפט המוכר כל כך למנהלי משאבי אנוש: " עם זה אני לא הולך למכולת", תגמול ותמריצים בהחלט משפיעים על רמת ההשתכרות של העובד ומכאן מרכזיותם בבניית המוטיבציה שלו. רוב החברות מאמינות בתגמול על פי תוצאות ומשתמשות בו כדרך לחזק התנהגות חיובית קיימת. האתגר בתחום הזה הוא להפוך את התגמול לתמרוץ, כלומר, לייצר שינוי בהתנהגות העובד ולהניע אותו לפעולות מסוימות שיניבו תוצאות רצויות. כלים בתחום זה הם: הגדרת תוצאות רצויות, איפיון הפעולות והתהליכים הנדרשים להגעה לתוצאות אלו ובניית תוכניות תגמול ותמרוץ רלוונטיות, ניהול שוטף של התוכניות (פידבק יומי, למשל) ובחינת האפקטיביות שלהן.

Posted in תחומי התמחות.