גיוס ומיון

"הכוח העיקרי של החברה שלנו [מוטורולה] מיום היווסדה הוא התחדשות, ולכן מעולם לא נאלצנו לגלות את הצורך בשינוי".

רוברט ו. גאלוין

 

גיוס עובדים חדשים הוא החמצן הנדרש לארגון על מנת להתחדש, להתפתח ולעמוד במשימות העסקיות שלו. ניהול של גיוס מדוייק שנעזר גם בכוחות פנים ארגוניים עשוי להוביל לצמצום עלויות (היעדר תחלופה, מיעוט שימוש בחברות השמה, קיצור תקופת הכשרה) לצד הגברת התפוקה (מוטיבציה, ידע מקצועי חדש מחוץ לארגון). בין הכלים שמאפשרים גיוס מקצועי: הגדרת תפקיד (משימות ודרישות), בניית פרופיל עובד מדויק, שימוש בשיטות גיוס מגוונות, רתימת העובדים לתהליכי גיוס והכשרה, תהליכי מיון מקצועיים, דף הצגה ראשונית של הארגון והעבודה בו – יצירת אוריינטציה, בניית תכנית קליטה והכשרה ראשונית.

Posted in תחומי התמחות.