דיני עבודה

"בבית שאין בו כללים הגורל משתולל, המזל מתעכב והמקרה מבקר. אבל בבית שיש בו כללים הגורל עושה מה שאומרים לו, את המזל לא צריכים והמקרה נשאר בחוץ, דופק וצועק ולא יכול להיכנס".
מאיר שלו
ארגונים ובעלי תפקידים בכירים חשופים היום לתביעות בנושאי אי קיום דיני עבודה בארגונם.  אי נוחות אישית, עלויות עורכי דין והוצאות משפטיות לצד ירידה במוניטין של הארגון ושל ההנהלה בעיני העובדים הם חלק מהתוצאות השליליות של היעדר יישום תהליכי עבודה על פי דין. כלי העבודה בתחום הם: היכרות עם חוקי העבודה, עבודה רציפה עם יועץ משפטי, העלאת המודעות לנושאים רגישים בקרב מנהלים בארגון, יצירת נהלים ברורים  ויישומם בשטח. למשל: קליטת עובד, הטמעת חוק שעות עבודה ומנוחה, יישום הנוהל למניעת הטרדה מינית, טיפול נכון בפיטורין לרבות נוהל שימוע ועוד.

Posted in תחומי התמחות.